Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 1. januára 2021

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity na PlayHry.sk („my“, „nás“, „náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@playhry.sk.

Keď navštívite našu webovú stránku https://www.playhry.sk („webová stránka“), vážime si to dôverujete nám so svojimi osobnými údajmi. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, čo informácie, ktoré zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si prečítanie pozorne prečítate, pretože je to dôležité. Ak nejaké sú podmienok v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše Služby.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich služieb (ktoré, ako je opísané vyššie, zahŕňajú našu webovú stránku), ako aj na všetky súvisiace služby, predaj, marketing alebo udalosti.

Prečítajte si pozorne toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

1. Aké informácie zhromažďujeme?

Informácie automaticky zhromažďované

Stručne povedané: Niektoré informácie - napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia - sa zhromažďujú automaticky pri návšteve našich webových stránok.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii na webových stránkach automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť (napríklad vaše meno alebo kontakt informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, umiestnenie, informácie o tom, ako a kedy používate náš web, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na údržbu bezpečnosť a prevádzka našich webových stránok a pre naše interné analytické a reportovacie účely.

Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú: Prihláste sa a údaje o použití. Údaje o denníku a použití sú údaje o službách, diagnostike, použití a výkone, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď vstúpite na našu webovú stránku alebo ju používate a ktoré zaznamenávame do súborov denníka. V závislosti na tom, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka obsahovať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webových stránkach (ako sú pečiatky dátumu a času spojené s vaším používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré podniknete, ako napr. ktoré funkcie používate), informácie o udalostiach v zariadení (napríklad aktivita systému, chybové správy (niekedy sa nazývajú „skládky zlyhaní“) a nastavenia hardvéru). Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia toto údaje zariadenia môžu obsahovať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo server proxy), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, umiestnenie, typ prehliadača, hardvérový model Internet poskytovateľ služieb a / alebo mobilný operátor, operačný systém a informácie o konfigurácii systému. Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Koľko informácií zhromažďujeme, závisí od toho typ a nastavenia zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Môžeme napríklad používať GPS a ďalšie technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám hovoria váš aktuálny stav umiestnenie (na základe vašej adresy IP). Môžete sa odhlásiť z toho, že nám umožníte zhromažďovať tieto informácie, a to buď odmietnutím prístupu k týmto informáciám, alebo deaktiváciou svojej polohy nastavenie na vašom prístroji. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, niektoré aspekty Služieb nebudete môcť používať.

2. Budú vaše informácie zdieľané s niekým?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, v súlade s právnymi predpismi, s poskytovaním služieb, ochranou vašich práv alebo plnením obchodných povinností.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu: Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám dali konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel. Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, ak je to primerane nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov. Plnenie zmluvy: Pokiaľ sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme vaše osobné údaje spracovať, aby sme splnili podmienky našej zmluvy. Zákonné povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť, kde to od nás vyžaduje zákon, aby sme dodržali príslušné zákony, vládne požiadavky, súdne konanie, súdny príkaz alebo právny proces, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie na súd (napríklad v reakcii na verejné orgány v záujme splnenia národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva) požiadavky). Zásadné záujmy: Môžeme zverejniť vaše informácie, ak si myslíme, že je to nevyhnutné na prešetrenie, prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa možného porušenia našich pravidiel, podozrenie na podvod, situácie spojené s potenciálnym ohrozením bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonné činnosti alebo ako dôkaz v súdnom spore, do ktorého sme zapojení. Presnejšie povedané, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách: Obchodné prevody. Môžeme zdieľať alebo prenášať vaše informácie v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou alebo počas rokovaní o nich. celé alebo časť nášho podnikania inej spoločnosti.

Na našich webových stránkach používame reklamu Google AdSense.

Spoločnosť Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našom webe. Používanie súborov cookie DART spoločnosťou Google jej umožňuje zobrazovať reklamy našim používateľom na základe predchádzajúcich návštev našej stránky a ďalších stránok na internete. Používatelia sa môžu z používania súborov cookie DART odhlásiť tak, že navštívia pravidlá ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google.

Spoločne s dodávateľmi tretích strán, ako je Google, používame súbory cookie prvej strany (napríklad súbory cookie Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (napríklad súbor cookie DoubleClick) alebo iné identifikátory tretích strán. zhromažďovať údaje týkajúce sa interakcií používateľov so zobrazeniami reklám a inými funkciami reklamných služieb, ktoré sa týkajú našej webovej stránky.

3. Používame cookies a iné technológie sledovania?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania.

Na prístup alebo ukladanie informácií môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako používame tieto technológie a Ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, je uvedené v našom upozornení o súboroch cookie.

4. Prenášajú sa vaše informácie medzinárodne?

V skratke: Vaše údaje môžeme preniesť, uložiť a spracovať v iných krajinách ako vo vašej.

Naše servery sa nachádzajú v Česku. Ak pristupujete na našu webovú stránku zvonku, uvedomte si, že vaše údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v nás naše zariadenia a tie tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje (pozri „BUDÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽAŤ S NIEKÝM?“ vyššie), v a ďalších krajinách.

Ak ste rezidentom v Európskom hospodárskom priestore, potom nemusia mať tieto krajiny nevyhnutne zákony na ochranu údajov alebo podobné zákony, ktoré sú také komplexné ako vo vašom štáte. krajina. Prijmeme však všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia a príslušnými zákonmi.

5. Aký je náš postoj k webovým stránkam tretích strán?

V skratke: Nie sme zodpovední za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zdieľate s poskytovateľmi tretích strán, ktorí inzerujú naše webové stránky, ale nie sú s nimi prepojení.

Webové stránky môžu obsahovať reklamy tretích strán, ktoré s nami nie sú spojené a ktoré môžu odkazovať na iné webové stránky, služby online alebo mobilné aplikácie. My nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie údajov, ktoré poskytnete tretím stranám. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na žiadne údaje zhromaždené tretími stranami. Nie sme je zodpovedný za obsah alebo postupy a zásady ochrany súkromia a zabezpečenia akýchkoľvek tretích strán vrátane iných webových stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené s alebo z webovej stránky. Mali by ste skontrolovať pravidlá týchto tretích strán a kontaktovať ich priamo, aby ste odpovedali na vaše otázky.

6. Ako dlho uchovávame vaše informácie?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ sa nevyžaduje dlhšia doba uchovávania alebo povolené zákonom (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel uvedený v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako 90 dní.

Ak nemáme žiadne legitímne obchodné potreby na spracovanie vašich osobných údajov, tieto informácie buď vymažeme, alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napr. napríklad preto, že vaše osobné informácie boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme od ďalšieho spracovania kým nie je možné vymazanie.

7. Zhromažďujeme informácie od maloletých?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani s nimi nebudeme obchodovať.

Vedome nevyžadujeme údaje od detí do 18 rokov alebo ich neposkytujeme na trhu. Používaním webových stránok vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodič alebo opatrovník maloletej a súhlas s používaním webovej stránky maloletou závislou osobou. Ak sa dozvieme, že osobné informácie od používateľov mladších ako 18 rokov boli zhromaždené, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie týchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, od ktorých sme mohli zhromaždiť deti do 18 rokov nás kontaktujte na info@playhry.sk.

8. Aké sú vaše práva na ochranu súkromia?

V skratke: Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a myslíte si, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, máte tiež právo sťažovať sa na vašom miestnom úrade. dozorný orgán pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje úradov na ochranu údajov nájdete tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, môžete si vo svojom prehľadávači zvyčajne nastaviť odstránenie súborov cookie a odmietnuť cookies. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť, mohlo by to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našej webovej stránky. Deaktivovať záujmovo orientovanú reklamu pomocou inzerenti na našej webovej stránke navštívia stránku http://www.aboutads.info/choices/.

9. Ovládacie prvky funkcií nesledovať

Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovalo vaše preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov. nemusíte mať monitorované a zhromažďované údaje o svojich aktivitách online prehliadania. V tejto fáze neexistuje jednotný technologický štandard pre rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT bol dokončený. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak je prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

10. Majú obyvatelia Kalifornie konkrétne práva na súkromie?

Stručne povedané: Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, sú vám udelené konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, tiež známy ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a získavať od nás raz ročne a bezplatne, informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu, a mená a adresy všetkých tretie strany, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, žijete v Kalifornii a máte registrovaný účet na tejto webovej stránke, máte právo požadovať odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejňujete. zverejniť na Webovej stránke. Ak chcete požiadať o odstránenie týchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu a vyhlásenie, že máte bydlisko v Kalifornii. Postaráme sa o to, aby údaje neboli verejne zobrazené na webových stránkach. Upozorňujeme však, že údaje nemusia byť úplné alebo komplexne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. zálohy atď.).

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu info@playhry.sk

PlayHry.sk